Vår sak

Vi ønsker å bidra til å gi menn lykkeligere, sunnere og lengre liv verden over. Denne ambisjonen ligger til grunn for alt vi gjør. Det er drivkraften bak kampanjene våre, finansieringsstrategien og visjonen vår for fremtiden.

 

Hvorfor menns helse?

Menns helse er i en krisesituasjon. Enkelt sagt så dør menn i for ung alder.

 

Kjønn er en av de sterkeste og mest konsekvente pekepinnene på helse og forventet levealder. Dette er ikke gode nyheter for menn. Verden over dør menn i gjennomsnitt seks år tidligere enn kvinner.

 

Dessuten blir menn hardere rammet av psykiske problemer enn kvinner: Tre fjerdedeler av selvmord begås av menn. Verdens helseorganisasjon anslår at 510 000 menn dør som følge av selvmord hvert år på global basis. Det er ett per minutt.

 

Prostata- og testikkelkreft har store følger for helse og livskvalitet. Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen blant menn verden over.

 

Men denne kjønnsbaserte ulikheten i helse har fått lite nasjonal, lokal eller global anerkjennelse og oppmerksomhet fra makthavere eller helsesektoren generelt. Det er akkurat derfor Movember Foundation fokuserer på menns helse. Det er derfor Mo Bros og Mo Sistas fra hele verden snakker med én felles stemme hver Movember slik at vi kan skaffe livsviktig finansiering og oppmerksomhet rundt den skjulte helsekrisen blant menn.

 

Dette er ikke bare et problem for menn. For å takle denne helseutfordringen må vi arbeide mot en verden der fremtidige generasjoner av menn ikke står overfor de samme problemene som i dag. Derfor må vi iverksette tiltak både på individ og samfunnsnivå. Dette innebærer å engasjere menn og kvinner, virksomheter, idrettsklubber, samfunnsorganisasjoner, myndigheter, samt makthavere og leverandører innen helsesektoren i arbeidet for å redusere de nåværende helsemessige kjønnsforskjellene.


 

Hvordan har vi tenkt å skape positive endringer for menns helse verden over?

Vi skiller oss ut med vår unike rolle som et globalt knutepunkt og med det globale fellesskapet vi har bygd opp som fortsetter å vokse. Vi samler ledende eksperter fra hele verden for å samarbeide om løsninger som fundamentalt vil endre måten menn behandles og støttes på. Ved å se på helse fra et kjønnsperspektiv og fokusere innsatsen vår på fire prioriterte områder, sikrer vi oss at hvert program vi finansierer, er et skritt mot vår visjon for fremtiden.


Les om vår finansieringsstrategi


 

Hvordan måler vi suksess?

Vi er stolte av alt vi har oppnådd, men vi har bare én definisjon av suksess: Å finansiere banebrytende løsninger som produserer konkrete forbedringer i livene til de som sliter med prostatakreft, testikkelkreft, psykiske problemer og for lite fysisk aktivitet. Vi vil gi mer liv til våre fedre og sønner.


 

Vår visjon

Å gi menns helse et nytt ansikt for alltid.