The Movember Foundation

Våre fedre, partnere, brødre og venner står overfor en helsekrise som ingen snakker om. Menn dør for unge. Vi kan ikke la dette gå forbi i stillhet.

Derfor har vi bestemt oss for å gjøre noe.

Vi er den eneste veldedige organisasjonen som tar for oss menns helse i global skala, året rundt. Vi tar opp noen av de største helseproblemene menn står overfor: prostatakreft, testikkelkreft, psykiske problemer og selvmord.

Vi vet hva som fungerer for menn, og hvordan vi kan finne og finansiere den mest innovative forskningen som har både global og lokal slagkraft. Vi er uavhengige av statlig finansiering, så vi kan utfordre status quo og investere raskere i det som fungerer. I 15 år har vi finansiert mer enn 1200 prosjekter for menns helse verden rundt.

Vi har som mål å redusere antall menn som dør for tidlig med 25 % innen 2030.

Vår strategi handler om å være der menn trenger oss mest.

Vi vet hva som fungerer for menn. Vi forandrer metodene for forskning på menns helse, og måten helsetjenester når menn på og støtter dem.

Vi mottar ikke statlig finansiering, så vi kan utfordre status quo og investere raskere i det som fungerer.

Les om arbeidet vårt:

Vi rapporterer om hvert initiativ vi finansierer, slik at du kan se resultatene av donasjonene dine.

Takket være støtten til Mo Bros og Mo Sistas har vi finansiert mer enn 1200 prosjekter som redder og forbedrer menns liv over hele verden. Siden 2003 har vi forpliktet oss til å hjelpe menn med å leve lykkeligere, sunnere og lengre liv. Millioner har sluttet seg til oss.

Fra 30 barter til 5 millioner: Vi hadde ikke klart det uten dere.

Fra den spede begynnelsen i 2003 har Movember-bevegelsen vokst seg verdensomspennende, og har fått støtte fra over 5 millioner Mo Bros og Mo Sistas.

Movember Foundation hadde ikke vært her vi er i dag uten engasjement fra kvinner og menn over hele verden. Vi tilstreber å være originale, holde fellesskapet informert og alltid være åpne og ansvarlige i alt vi gjør.

Vår visjon

Å ha en varig innflytelse på og gi menns helse et nytt ansikt.