Personvern

Movembers retningslinjer for personvern

Sist revidert 1. oktober 2017​

Movember forplikter seg til å ivareta ditt personvern og håndtere alle personopplysninger du formidler til oss konfidensielt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver Movembers praksiser og prosedyrer ved innsamling, bruk, oppbevaring og offentliggjøring av dine personopplysninger i forbindelse med tjenestene som Movember tilbyr deg ( «tjenester»). Ved å gå inn på Movember-nettstedet, det mobile nettstedet eller en av Movember-appene (samlet kalt «nettsteder») og oppgi opplysningene dine, angir du at du godtar disse retningslinjene for personvern, som kan endres fra tid til annen.

1. Innhenting av personopplysninger:
Du kan oppgi personopplysninger til Movember av flere ulike grunner, inkludert:
 • for å motta informasjon om, eller for å delta i, Movember eller andre initiativer gjennomført av Movember Foundation
 • for å få informasjon om eller involvere deg i Movember-kampanjer
 • for å få informasjon om hva som har blitt gjort med midlene som ble samlet inn av Movember Foundation
 • for å kjøpe Movember-produkter eller -varer
 • for å gi en donasjon til en Mo Bro eller Mo Sista
 • for å bidra med din motivasjon for Movember eller din personlige historie
 • for å koble til din personlige sporingsenhet hvis du vil delta i Move-initiativet
 • for å holde eller være med på et Mo-arrangement
Denne personlige informasjonen kan inkludere (men er ikke begrenset til) opplysninger slik som ditt navn, bilde, alder, fødselsdato, adresse, postnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, arbeidsgiver eller bedrift, helseopplysninger, informasjon om aktivitetssporing, din tidligere donasjonshistorikk, historisk medlemsinformasjon fra dine tilknyttede Mo-team under tidligere kampanjer, eller beløpet du har donert.

Hvis du kjøper produkter eller gir et bidrag til en Mo Bro eller Mo Sista, må du kanskje formidle kredittkortinformasjon og annen informasjon til Movember som gjør Movember i stand til å behandle transaksjonen. Merk at Movember ikke lagrer kredittkortopplysninger.

Du velger selv hvor mye informasjon du ønsker å formidle til Movember, og selvsagt hvorvidt du ønsker å benytte deg av Movembers tjenester, gi et bidrag eller på annen måte delta i Movembers programmer og arrangementer. Movember trenger imidlertid noen typer informasjon fra deg for å kunne levere tjenestene eller gjennomføre programmene og arrangementene.

2. Tilkobling av enheter/apper for aktivitetssporing
Når du kobler din aktivitetssporingsenhet eller aktivitetssporingsapp («aktivitetssporer») til ditt MoSpace for å delta i Move-initiativet, vil Human API, Inc. gjøre all historisk informasjon om aktivitetsdataene fra din aktivitetssporer tilgjengelig for Movember. Ved å koble din aktivitetssporer til ditt MoSpace, samtykker du i at Movember kan få tilgang til alle historiske aktivitetsdata fra din aktivitetssporer, samt eventuelle nye aktivitetsdata som registreres mens din aktivitetssporer er koblet til ditt MoSpace.
 
Du kan velge hvilke aktivitetsdata fra aktivitetssporeren du vil vise som en Move-aktivitet på din MoSpace-side. Movember vil fortsette å motta disse aktivitetsdataene, med mindre og inntil du velger å koble fra din aktivitetssporer på /mospace/edit-details/-delen av din MoSpace-side. Hvis du velger å koble fra aktivitetssporeren, vil vi fortsette å ha tilgang til aktivitetsdata registrert frem til dette tidspunktet, men vi vil ikke lenger ha tilgang til dine fremtidige aktivitetsdata etter tidspunktet for frakobling.
 
Aktivitetsdata inkluderer aktivitetstypen, varighet, distanse, skritt, kalorier, kildeinformasjon (og GPS-koordinater for enkelte aktivitetssporere), men kan endres fra tid til annen. Aktivitetsdata fra din aktivitetssporer gis til Movember av Human API, Inc.


3. Hvordan bruker Movember dine personopplysninger?​
Movember bruker personopplysninger du formidler via Movembers nettsted til å kunne:
 • for å gi deg produkter eller varer du har bedt om
 • Sende deg informasjon og annen kommunikasjon om Movember
 • Markedsføre Movember og/eller dets kampanjer og arrangementer
 • Involvere deg i markedsføring, fremtidige kampanjer og andre initiativer som gjennomføres av Movember
 • Inkludere bildet ditt, navn og detaljer på våre nettsteder hvis du registrerer deg som en Mo Bro eller Mo Sista (disse vil ikke bli vist i offentlige søkeresultater hvis du velger et Mo Space med begrenset offentlig visning – se nedenfor)
 • Inkludere navnet ditt, kommentarer og beløpet du har donert på nettstedene våre hvis du gir en donasjon til en Mo Bro eller Mo Sista (med mindre du velger en privat eller anonym donasjon – se nedenfor)
 • for å inkludere deg i automatiske premietrekninger hvis du er en registrert Mo Bro eller Mo Sista og oppfyller de relevante kriteriene for premietrekningen for å gi deg detaljer om hvordan vi bruker pengene som er samlet inn av Movember Foundation
 • Analysere statistikk i forbindelse med Movember-fellesskapet
 • for å involvere deg i helseinitiativer
 • for å erkjenne eller belønne deg for din deltakelse i Movember eller et Movember-initiativ
Hvis du velger å formidle dine personopplysninger til Movember, samtykker du til at personopplysningene kan vises eller benyttes som beskrevet ovenfor. Du samtykker også til at dine personopplysninger kan identifiseres, innhentes og vises i søkemotorer på internet.

4. Hvor synlig er informasjonen min?
I noen tilfeller gir vi deg mulighet til å begrense offentliggjøring av dine personopplysninger, for eksempel:
 • På ditt Mo Space kan du velge begrenset offentlig visning av Mo Bro eller Mo Sista-siden.
 • Mo-teamet – Mo-teamkapteinen din har tilgang til e-postadressen din og e-postadressene til alle medlemmer i Mo-teamet ditt.
 • Ditt Mo-arrangement – du har muligheten til å velge begrenset visning for Mo-arrangementer du oppretter.
  Hvis du endrer standardinnstillingene på ditt Mo Space til Begrenset offentlig visning og ditt Mo-arrangement til Begrenset visning, betyr det at vi vil gjøre vårt ytterste for at ditt Mo Space og/eller Mo-arrangement ikke er tilgjengelig på generelle søkemotorer på nettet, og er utilgjengelig ved generelle søk på tjenestene våre. Ditt Mo Space vil heller ikke bli vist på din offentlige lagside (hvis du deltar på et lag) eller nettverkssiden (hvis du deltar i et nettverk).

Du bør likevel være oppmerksom på at begrenset offentlig visning av ditt Mo Space vil være tilgjengelig som følger:
 • Ditt Mo Space vil være tilgjengelig for brukere som søker etter deg i «Gi et bidrag»-seksjonen under Movembers tjenester.
 • Ditt Mo Space vil være tilgjengelig for påloggede medlemmer av laget ditt hvis du er et lagmedlem.
 • Ditt Mo Space vil være tilgjengelig via direkte lenker.
Vi gjør også oppmerksom på at et Mo-arrangement som er konfigurert til Begrenset visning, vil være synlig hvis det deles via sosiale medier.

Merk at hvis du endrer ditt Mo Space fra offentlig til begrenset offentlig visning, og/eller ditt Mo-arrangement fra offentlig til begrenset visning, kan ditt Mo Space og/eller Mo-arrangement alt ha blitt indeksert av en søkemotor. Det kan derfor dukke opp i søk som utføres på denne søkemotoren inntil den reindekserer ditt Mo Space og/eller Mo-arrangement. I noen tilfeller reindekserer ikke søkemotorene søkene sine, slik at ditt Mo Space og/eller Mo-arrangement fortsatt kan bli vist på disse søkemotorene etter at du har endret profilinnstillingene dine. Hvis du er bekymret for at en spesifikk søkemotor ikke har fjernet ditt Mo Space og/eller Mo-arrangement fra søkeresultatene sine, ber vi deg om å kontakte oss på norway@movember.com. Vi vil da kontakte søkemotoren direkte for å be om at referansen til ditt Mo Space og/eller Mo-arrangement i søkeresultatene deres blir slettet.

Når det gjelder bidrag, kan du velge
  • Et privat bidrag. I så fall vil navnet ditt og bidragsbeløpet bare bli vist på mottakerens private Mo Space, men bidraget vil likevel være inkludert i det samlede bidragsbeløpet på mottakerens Mo Space.
  • Hvis du gjør et anonymt bidrag, vil bidragsbeløpet være synlig både i offentlig og privat visning av mottakerens Mo Space, men navnet vil ikke bli vist, verken i den offentlige eller private visningen.
5. Kommunikasjonspreferanser:
Når du har samtykket til å motta Movember-e-poster, kan Movember bruke dine personopplysninger til å sende deg e-poster (inkludert markedsførings-e-poster) om Movember-kampanjen, tilknyttede aktiviteter og resultatene som oppnås med de innsamlede midlene. I hver e-post har du muligheten til å takke nei til å motta ytterligere kommunikasjon fra Movember.  Du kan også endre preferansene dine for e-postmarkedsføring i innstillingene under «Min konto» > «Meldinger»-delen av ditt Mo Space.

6. Formidling av personopplysninger til tredjepart:
Personopplysninger som samles inn av Movember, kan deles med ethvert selskap i Movember-konsernet og alle dets autoriserte rettighetshavere.

Vi kan formidle dine personopplysninger til våre leverandører eller andre eksterne tredjeparter for analyse og dataanalyse, for å outsource noen av funksjonene og tjenestene knyttet til Movember, for oppbevaring og ellers for å forbedre tjenestene våre. Når vi inngår avtaler med eksterne tjenesteleverandører, kan vi gi dem dine personopplysninger, men kun i den grad det er nødvendig for at de skal oppfylle kontrakten, eller når det er rimelig å forvente at Movember formidler dem til en tredjepart i forbindelse med et spesifikt formål.

Uansett hvor i verden du er bosatt, kan Movember overføre dataene dine utenfor ditt eget land, inkludert til Australia og USA, for behandling, analyse og lagring.  Dette kan føre til at dataene dine blir overført til et land som har en lavere standard for datavern enn landet du bor i.  Uansett hvor dataene dine blir overført, kan domstolene, regulerende organer samt politi- og nasjonale sikkerhetsmyndigheter få tilgang til dem i henhold til lovene i den relevante jurisdiksjonen.

Vi kan formidle dine personopplysninger til sosiale medieplattformer, inkludert Facebook, så de sosiale medieplattformene kan sende deg annonser om fremtidige Movember-arrangementer og -initiativer og for analyseformål.

Hvis vi sender opplysningene dine til Facebook, vil de bli hashet før de blir sendt. Facebook bruker kun dataene for avstemmingsformål i en kort tidsperiode, før de sletter dem: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php  

Hvis du ikke vil at opplysningene dine skal gis til Facebook eller andre sosiale medieplattformer, ber vi deg kontakte oss på norway@movember.com.

Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til andre parter.

Movember vil ikke bruke eller avsløre dine personopplysninger dersom dette ikke er i samsvar med disse retningslinjene for personvern, med mindre du har samtykket til bruk eller videreformidling slik formidling er nødvendig for å hindre skade på liv eller helse eller for å etterforske mulig lovstridig virksomhet, eller bruk eller videreformidling av informasjon er pålagt eller autorisert gjennom lov.

7. Sikkerhet og lagring av dine opplysninger:
Movember iverksetter rimelige tiltak for å garantere sikkerheten av all informasjon det samler inn, inkludert å beskytte informasjonen mot misbruk, tap og uautorisert tilgang, modifisering eller offentliggjøring. Dine personopplysninger kan for eksempel oppbevares og vedlikeholdes i et sikkert, skybasert miljø som kun autorisert personale har tilgang til. Noen av disse tjenestene drives av tredjeparter i Australia og USA. Men siden ingen dataoverføring via Internett eller informasjon som lagres på servere som er tilgjengelige via Internett kan garanteres å være fullstendig sikre, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjon du sender til eller mottar fra oss på nettet.

8. Tilgang til og korrigering av personopplysninger:
Tilgang til personopplysninger
Du kan når som helst kreve tilgang til personopplysninger som er innhentet gjennom våre tjenester. Send en e-post til norway@movember.com, så forsøker vi å svare så snart som mulig og senest innen 30 dager etter at vi har mottatt din henvendelse. Det kan forekomme juridiske eller lovregulerte årsaker til at tilgang eller endringer blir avvist. I slike tilfeller vil vi informere deg om årsaken til dette.

Korrigering av personopplysninger
Hvis du mener at noen av dine personopplysninger som innehas av Movember, ikke er korrekte, fullstendige eller oppdaterte, vil Movember gjennomføre rimelige tiltak for å korrigere informasjonen. Send en e-postmelding til norway@movember.com for å be om korrigering eller oppdatering av dine personopplysninger.

Klager
Hvis du vil klage på måten personopplysningene dine har blitt håndtert på, ber vi deg sende en e-post til privacy@movember.com.

9. Lenker til andre nettsteder:
Movember er ikke ansvarlig for personvernpraksisen eller innholdet på andre nettsteder eller i forbindelse med andre tjenester som det lenkes til fra en Movember-tjeneste, eller for personvernpraksisen til noen tredjeparts sosiale medier eller andre tjenestetilbydere du har tilgang til gjennom en Movember-tjeneste. Vi oppfordrer deg til å lese disse nettstedenes eller tjenesteleverandørenes retningslinjer for personvern, inkludert, men ikke begrenset til Facebooks innsamlingssider og Facebooks donasjonsfunksjoner, som kan kreve at du oppgir ytterligere personlig informasjon.

10. Informasjonskapsler:
Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på datamaskinens minne og harddisk når du besøker visse nettsteder. De brukes for at nettsteder skal fungere, eller for å gi informasjon til eierne av nettstedet.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?
Informasjonskapsler hjelper oss å tilby tilpassede tjenester og opplysninger. Vi bruker for eksempel informasjonskapsler på alle nettstedene våre for å samle inn anonyme trafikkdata, samt for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedene (f.eks. for å holde deg pålogget hvis du ber om dette).

I grove trekk bruker vi informasjonskapsler på nettstedene våre for følgende formål:
 • Analytiske formål: Vi bruker analytiske informasjonskapsler som lar oss kjenne igjen, måle og spore besøkende til nettstedene våre. Dette hjelper oss med å forbedre og utvikle måten nettstedene våre fungerer på, for eksempel ved å fastslå om besøkende til nettstedet har lett for å finne informasjon, eller ved å identifisere aspektene ved nettstedene våre som er mest interessante for dem. For disse formålene kan vi lagre følgende:
  • Navnet på domenet du fikk tilgang til internet fra
  • Datoen og klokkeslettet da du gikk inn på nettstedene våre
  • annonsen eller adressen til nettstedet som du koblet deg til nettstedet vårt fra
  • Sidene du gikk inn på mens du besøkte nettstedene våre
  • Enheten du fikk tilgang til nettstedene våre fra
  • Stedet du fikk tilgang til nettstedene våre fra
I tillegg bruker vi tredjeparts tjenesteleverandører til å gi oss visse analysetjenester i forbindelse med driften av nettstedene, inkludert (men ikke begrenset til) innsamling og sporing av dataene og informasjonen oppgitt ovenfor. Vi kan oppgi data om besøkende, inkludert personlig identifiserbar informasjon, slik at disse tredjeparts tjenesteleverandørene kan tilby slike tjenester. Slike data kan bli sendt til disse tredjeparts tjenesteleverandørene og deres lokale eller utenlandske leverandører, hvor standarden for databeskyttelse kan være lavere enn landet du er bosatt i.

Brukspreferanser: Noen av informasjonskapslene på nettstedene våre aktiveres når besøkende til nettstedene våre tar et valg om sin bruk av nettstedet. Nettstedene våre «husker» da innstillingsprefransene til den aktuelle brukeren. Dette lar oss skreddersy aspekter av nettstedene våre til den individuelle brukeren.

Øktsbehandling: Programvaren som driver nettstedene våre, bruker informasjonskapsler for tekniske formål som er nødvendige grunnet de interne funksjonene av våre servere og applikasjonen. Vi bruker for eksempel informasjonskapsler til å holde tritt med informasjon om en brukers økt og beslutte hvilke alternativer eller sider vi skal vise for at nettstedet skal fungere.

Funksjonelle formål: Informasjonskapsler til funksjonelle formål lagrer informasjon som applikasjonene våre trenger for å behandle og fungere. Når forespørsler i en applikasjon for eksempel involverer flere stadier, brukes informasjonskapsler til å lagre informasjonen fra hvert stadium midlertidig for å legge til rette for å fullføre forespørselen som helhet.

Dine preferanser for informasjonskapsler
Hvis du vil benytte deg fullt ut av nettstedene våre, må datamaskinen din eller din mobile enhet godta informasjonskapsler. Nettstedene våre fungerer ikke ordentlig uten dem. I tillegg er informasjonskapsler nødvendige for å gi deg personlig tilpassede funksjoner på nettstedene våre.

Tredjeparts informasjonskapsler
Når du besøker nettstedene våre, kan du motta informasjonskapsler som er stilt inn av tredjeparter. Du kan for eksempel motta en informasjonskapsel som er stilt inn av Google. Disse informasjonskapslene brukes for formålene som beskrives i delen «Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?» i disse retningslinjene. Vi kontrollerer ikke innstillingene av disse tredjeparts informasjonskapslene, så vi anbefaler deg å sjekke tredjepartens nettsted for mer informasjon om dennes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan administrere dem.

Endre preferanser for informasjonskapsler
Hvis du ønsker å fjerne våre nettsteders informasjonskapsler fra nettleseren din i fremtiden, kan du slette dem. Instruksjonene for å fjerne informasjonskapsler fra datamaskinen din eller din mobile enhet avhenger av operativsystemet og nettleseren du bruker. Merk imidlertid at hvis du trekker tilbake ditt samtykke til bruken av informasjonskapsler på nettstedene våre, vil nettstedenes funksjonalitet bli svekket.

11. Endringer i disse retningslinjene for personvern:
Disse retningslinjene for personvern kan bli endret, spesielt dersom nye regler, bestemmelser og bransjeretningslinjer blir introdusert. Alle endringer i retningslinjene for personvern vil bli lagt ut på Movembers nettsted. Hvis vi anser at endringene er særlig viktige, vil du bli varslet via e-post.