Testikkelkreft

Vi arbeider for å sikre at menn og gutter som lever med og videre etter testikkelkreft, får behandlingen og omsorgen de trenger for å ha det bra, både fysisk og psykisk.
 

Hvorfor testikkelkreft?

I de fleste tilfeller (mer enn 95%) betyr en testikkelkreft-diagnose veletablerte behandlinger og et godt utfall. Dessverre finnes det en liten andel menn og gutter som utsiktene ikke er positive for, og det må gjøres mer for å støtte disse mennene gjennom diagnose og behandling og til et langt og sunt liv etter kreften.


 

Slik takler vi testikkelkreft

Vi samler folk for å samarbeide om løsninger som fundamentalt vil endre måten menn med testikkelkreft behandles og støttes på. Vi finansierer initiativer som:

1. Utdyper den vitenskapelige forståelsen av testikkelkreft på verdensbasis, samt behandlinger og utfall.

 

2. Gir proaktiv støtte til menn og gutter rammet av testikkelkreft, og deres familier.

 

3. Utdanner menn og gutter om risikofaktorer og oppfordrer dem til å oppsøke behandling.

 

Vår rolle som et globalt knutepunkt gjør at vi skiller oss ut. Vi har banet vei på dette feltet og har tilgang til ressurser og forskere i 21 land. Dette setter oss i en unik posisjon til å samle inn betydelige midler og investere dem i testikkelkreft.

Last ned vår fullstendige finansieringsstrategi (PDF kun på engelsk)


 

Programmer vi finansierer

I 2013 utvidet vi vår Globale handlingsplan (GHP) til å dekke testikkelkreft. GHP er et globalt initiativ som drives fullt og helt av Movember Foundation. Vi finansierer også landspesifikke og lokale testikkelkreftprogrammer i partnerskap med ledende organisasjoner på feltet, såfremt disse programmene sannsynligvis vil ha betydelig innflytelse og kan skaleres opp til et nasjonalt eller internasjonalt nivå.


En innovativ global tilnærming

 

Vår globale handlingsplan

Vår globale handlingsplan (GHP) oppretter kontakt mellom klinikere og forskere fra hele verden for å oppnå raskere resultater for menn som lever med prostata- og testikkelkreft.Nylige initiativer for testikkelkreft verden rundt

 

Gjennombrudd i testikkelkreftforskningen

Vi finansierte den største detaljerte sekvensstudien av testikkelsvulster som er publisert til dags dato. Dette har ført til flere viktige oppdagelser som gir oss en bedre forståelse av testikkelkreft og hvordan sykdommen kan behandles på en effektiv måte.

 

Støtter det europeiske bidraget til TIGER-utprøvingen

Vi har slått oss sammen med European Organisation for Research and Treatment in Cancer for å finansiere en flernasjonal klinisk utprøving. Målet med denne er å finne ut hvilken behandling som fungerer best for menn som har blitt behandlet for testikkelkreft, men som kreften har vendt tilbake til.
Vi finansierer deltakelse i TIGER-utprøvingen i Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland, Spania og Sveits.

 

Vis alle testikkelkreftprogrammer (kun på engelsk) 

Til tross for at testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn, er det ofte en glemt kreftform på grunn av tidlig påvisning og behandling. Våre prosjekter ser på områder der det ikke investeres nok, slik som bedre tilgang til helsetjenester og behandlingsmuligheter ved tilbakefall.

– Paul Villanti, programdirektør