1 av 4 personer vil bli rammet av psykiske problemer på et eller annet tidspunkt i livet.

510 000 menn begår selvmord på verdensbasis hvert år. Det er ett hvert minutt.

Depresjon er den ledende årsaken til arbeidsuførhet verden over.


Psykisk helse: Hvorfor det er viktig

Alle, uansett alder, kan rammes av psykiske problemer. Mange menn synes det er vanskelig å snakke om problemene sine og foretrekker å "lide i stillhet" heller enn å få hjelp når de trenger det, til tross for den skadelige effekten dette kan ha. Det er viktig å være proaktiv når det gjelder psykisk helse. Vær obs på risikofaktorer og symptomer, og hold kontakten med venner og familie.Slik får du hjelp

Hvis du eller noen du kjenner sliter psykisk, er det å snakke med noen et viktig første skritt. Det kan være en lege, familie, venner eller en anonym person på en hjelpetelefon. Råd og effektive verktøy er tilgjengelig.


Få umiddelbar hjelp

Kirken SOS

 

Besøk nettstedet eller ring 22 40 00 40

beyondblue

Support or information around depression and anxiety including accessing immediate support through the beyondblue Support Service and additional resources on suicide prevention

Conversations Matter

Conversations Matter resources assist communities to talk about suicide in ways that breaks down stigma and increase understanding and support for those thinking about suicide and/ or those affected by suicide.

MensLine Australia

A dedicated service for men with relationship and family concerns.

Kids Helpline

An Australia-wide 24/7 telephone and online counselling and support service for young people aged 5 to 25.

Headspace

Offers information, support and services for young people aged 12 to 25.

Have the Conversation

is a guide which explains how having a conversation can help people feel less alone and more supported in getting help for anxiety and depression.

HeadsUpGuys

A men’s depression resource funded by the Movember that provides guys with information and practical tips to manage and prevent depression. Includes resources for family.

Mindhealthconnect

Provides mental health and wellbeing information, online projects, helplines and news.


Risikofaktorer

Flere faktorer har blitt knyttet til en økt risiko for å slite psykisk, inkludert:

  • Tidligere psykiske problemer i familien eller egen bakgrunn
  • Bruk av narkotika og alkohol
  • Alvorlig sykdom
  • Isolasjon eller ensomhet
  • Arbeidsløshet, hjemløshet, konflikt eller annen stressende livssituasjon

Hvis du føler at du eller noen du kjenner er i faresonen

Det er viktig at du sier noe. Kontakt legen din, en fagperson innen psykisk helse eller en av hjelpetjenestene opplistet ovenfor.Du kan be om en kopi av våre referanser ved å kontakte references@movember.com