VILKÅR

Movembers generelle vilkår

Sist revidert: 1. oktober 2017

Denne delen beskriver vilkårene som gjelder for din bruk av Movember-nettstedet og Movembers mobilapper (samlet kalt «tjenester»). Ved å fortsette å bruke våre tjenester indikerer du for Movember at du samtykker til disse generelle vilkårene. Vi kan endre disse generelle vilkårene fra tid til annen, så gå tilbake og les dem regelmessig.
 1. Innhold opprettet av Movember – Alle varemerker, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter forbundet med tjenestene eies av Movember eller bevilges fra tredjeparter.Det er ikke tillatt å kopiere eller i noen form reprodusere grafikk, logoer eller annet materiale i tjenestene våre dersom vi ikke har gitt spesifikk tillatelse til dette. Likevel er det selvsagt tillatt å laste ned materiale fra nedlastingssiden på nettstedet vårt.
   
 2. Innhold lagt ut av deg – Innhold som du legger ut på våre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til noe du legger ut på din egen Mo Space-side eller noen andres, slik som bilder, videoer og kommentarer, er helt og fullt ditt ansvar. Du må påse at du har alle nødvendige rettigheter til å legge ut innholdet (f.eks. ved å innhente tillatelse fra eiere av opphavsretten om nødvendig, eller ved å innhente tillatelse til å bruke tredjeparters personlige informasjon).Ved å legge ut innhold gir du også Movember en ikke-eksklusiv, overførbar, royalty-fri verdensomspennende rett til å bruke og reprodusere dette innholdet.
   
 3. Tredjeparts brudd på opphavsretten – Movember følger bestemmelsene i Digital Millennium Copyright Act. Hvis du mener at andre, uten å ha innhentet tillatelse, bruker opphavsrettsbeskyttet innhold eller varemerker som tilhører deg, kan du kontakte oss på e-postadressen norway@movember.com og rapportere overtredelsen.
   
 4. Respekter bartefellesskapet – vis respekt ved å overholde følgende:

  a. Det er ikke tillatt å samle inn brukernes innhold ved hjelp av automatiserte metoder.
  b. Det er ikke tillatt å laste opp virus eller annen ondsinnet kode.
  c. Det er ikke tillatt å mobbe, true eller plage andre brukere.
  d. Det er ikke tillatt å legge ut innhold som krenker andres rettigheter, eller som på andre måter er lovstridig, enten det dreier seg om hatefullt, truende, pornografisk eller voldelig innhold.
   
 5. Movembers rettigheter og ansvar – Movember legger stor vekt på at tjenestene vi tilbyr skal være formålstjenlige, feilfrie og ikke inneholde støtende materiale. Du benytter likevel nettsidene våre på eget ansvar, og Movember er ikke ansvarlig for eventuelle utgifter eller økonomiske tap som du måtte bli påført gjennom bruk av tjenestene våre. Selv om tjenestene våre kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller ressurser, er ikke Movember ansvarlig for slike tredjeparter, og du benytter deg av slike nettsteder eller ressurser på eget ansvar.
   
 6. Holde et Mo-arrangement – Ved å registrere deg for å holde et Mo-arrangement, inkludert et Move-arrangement, godtar du at du er ansvarlig for å organisere og gjennomføre Mo-arrangementet. Dette inkluderer innhenting av nødvendige bevilgninger, tillatelser og/eller forsikringer som kreves for å holde et slikt arrangement. Det kan være risikoer og farer forbundet med et Mo-arrangement, og ved å velge å holde det, forstår og godtar du at Movember ikke påtar seg ansvar for personskade, skade på eiendom eller tap som oppstår i forbindelse med ditt Mo-arrangement.
   
 7. Delta på et Mo-arrangement – Du erkjenner at hvis du deltar på et Mo-arrangement av noe slag, inkludert et Move-arrangement, gjør du det på egen risiko. Movember påtar seg ikke noe som helst ansvar for eventuelle personskader, skader på eiendom eller tap du måtte pådra deg i den forbindelse.
   
 8. MOVE og deg – Alle MOVE-utfordringer, -arrangementer og -aktiviteter (inkludert eventuelle utfordringer du gir deg selv) (MOVE) skal kun gjennomføres med hensyn til din nåværende fysiske helse, eventuelle sykdommer du måtte ha og råd fra egnet helsepersonell. Informasjonen som oppgis på dette nettstedet, og eventuelle nettsteder det kobles til, skal ikke erstatte medisinsk eller profesjonell behandling eller råd, spesielt med tanke på egnetheten eller sikkerheten til et gitt Move. Movember påtar seg ikke ansvar for eventuelle personskader, skader på eiendom eller tap knyttet til din deltakelse i en Move-utfordring eller -aktivitet.
   
 9. Invitasjoner og billetter til Movember-arrangementer – Hvis du deltar på et offisielt Movember-arrangement, må du godta å overholde eventuelle tilleggsvilkår som er oppgitt på invitasjonene, billettene og/eller som oppgitt av Movember før eller under Movember-arrangementet.
   
 10. Refusjoner – Hvis du har donert ved en feiltakelse, vil Movember refundere deg såfremt du varsler Movember snarest mulig etter at vi har mottatt donasjonen, og senest innen 30. april året etter (så for en donasjon gitt i november 2016, må vi varsles innen 30. april 2017; for en donasjon gitt i mai 2017, må vi varsles innen 30. april 2018). Hvis du ønsker å be om refusjon, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene i Kontakt oss-delen av Movember-nettstedet for landet du bor i.
   
 11. Movembers rettigheter – Vi i Movember kan fjerne innhold du legger ut, eller forhindre din tilgang til tjenestene våre etter eget skjønn. Dersom vi i Movember ikke håndhever rettighetene våre i henhold til disse generelle vilkårene, utgjør det ikke en fraskrivelse, og vi forblir berettiget til å håndheve rettighetene våre.
   
 12. Juridiske objekter og gjeldende lov – Movembers stilling som juridisk objekt og relevant lovgivning som regulerer disse generelle vilkårene, avhenger av landet du bor i:

  a. Hvis du er bosatt i USA, utgjør disse generelle vilkårene en avtale mellom deg og Movember Foundation. Avtalen reguleres av lovverket i delstaten California i USA.
  b. Hvis du er bosatt i Canada, utgjør disse generelle vilkårene en avtale mellom deg og Movember Canada. Avtalen reguleres av lovverket i distriktet Ontario i Canada.
  c. Hvis du bor i Storbritannia eller et land som er del av EØS (unntatt Tyskland), utgjør disse generelle vilkårene en avtale mellom deg og Movember Europe, underlagt lovene i England og Wales;
  d. Hvis du bor på New Zealand, utgjør disse generelle vilkårene en avtale mellom deg og Movember Foundation New Zealand, underlagt lovene på New Zealand;
  e. Hvis du bor i Tyskland, utgjør disse generelle vilkårene en avtale mellom deg og Movember Foundation e.V, underlagt lovene i Tyskland; og
  f. Hvis du bor i Australia, eller et annet sted som ikke dekkes av paragraf a, b, c, d eller e ovenfor, utgjør disse generelle vilkårene en avtale mellom deg og The Movember Group Pty Ltd som forvalter for Movember Foundation, underlagt lovene i Victoria, Australia.


Mo-Mo
 1. Denne konkurransen er åpen for alle Mo Bros og Mo Sistas som er registrert hos Movember Norge (no.movember.com) og er 18 år eller eldre, bortsett fra ansatte og relaterte Movember-parter. 
 2. Vinneren er den personen (enten vedkommende er del av et team eller ikke) som har samlet inn den største pengesummen til 2018-kampanjen innen datoen og klokkeslettet oppgitt nedenfor.  Movembers hovedkontor kårer vinneren basert på totale donasjoner opplistet på uk.movember.com, kl. 9.00 den 11. desember 2018 (AEST), dvs. den 10. desember 2018 kl. 22.00 (GMT).
 3. Movember tar ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer som forhindrer donasjoner fra å bli behandlet eller som forårsaker et misforhold mellom tiden donasjonene registreres på Movember-systemet, og tiden de sendes inn eller vises på donasjonskvitteringen din.  For å unngå skuffelse anbefaler vi at du sender in alle nettdonasjoner i god tid for å sikre at de behandles før tidsfristen.  Påse også at alle offline-donasjoner (slik som kontanter eller sjekker) har blitt sendt til Movember i god tid slik at de kan behandles og inkluderes i det toale donasjonsbeløpet ditt. 
 4. Movember forbeholder seg retten til å bekrefte gyldigheten av bidrag og å diskvalifisere deltakere som forsøker å manipulere registreringsprosessen.
 5. Én premie kan vinnes. Premiepakken består av en Movember goodiebag med varer fra Movember og Movember-partnere, f.eks. L’Oréal Men Expert.
Premien skal stilles til rådighet og leveres av Movember Europe.
 1. Premien kan ikke løses inn i kontanter eller andre produkter, og kan ikke overføres.  Premien kan kun gjøres krav på ved at vinneren takker ja enten muntlig eller skriftlig.
 2. Movember forbeholder seg retten til å skifte ut alternative premier hvis nødvendig dersom de varslede premiene er utilgjengelige.
 3. Vinneren blir varslet via e-post innen 11. desember 2018.  Navnet på vinnerteamet blir publisert på nettstedet www.movember.com og blir inkludert i Movembers e-post med premiekunngjøringen.
 4. Hvis premien ikke er gjort krav på innen 13. desember 2018, bortfaller premien.
 5. Hvis denne konkurransen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Movember seg retten til å avlyse konkurransen, med mindre loven tilsier noe annet.
 6. Alle bidrag tilfaller Movembers.  All informasjon i bidragene og detaljene om vinneren vil bli oppbevart i tråd med Movembers retningslinjer for personvern, som du får tilgang til på uk.movember.com/privacy.

Platinum Club-belønning
 1. Denne konkurransen er åpen for alle Mo Bros og Mo Sistas som er registrert for Movember Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA (movember.com). 
 2. Vinnerne er enkeltpersoner (enten de er del av et team eller ikke) som abonnerer på kommunikasjon fra Movember og samler inn USD 1000 (i sin lokale valuta) for Movember innen 30. april 2019.  Movembers hovedkontor kårer vinneren basert på totale donasjoner opplistet på movember.com.  Premien blir tildelt etter "førstemann til mølla"-prinsippet, så lenge lageret rekker. 
 3. Movember tar ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer som forhindrer donasjoner fra å bli behandlet eller som forårsaker et misforhold mellom tiden donasjonene registreres på Movember-systemet, og tiden de sendes inn eller vises på donasjonskvitteringen din.  For å unngå skuffelse anbefaler vi at du sender in alle nettdonasjoner i god tid for å sikre at de behandles før tidsfristen.  Påse også at alle offline-donasjoner (slik som kontanter eller sjekker) har blitt sendt til Movember i god tid slik at de kan behandles og inkluderes i det toale donasjonsbeløpet ditt. 
 4. Movember forbeholder seg retten til å bekrefte gyldigheten av bidrag og å diskvalifisere deltakere som forsøker å manipulere registreringsprosessen.
 5. Én premiepakke kan vinnes. Premiepakken består av følgende artikler:
– Movember spillkort
 1. Premien kan ikke løses inn i kontanter eller andre produkter, og kan ikke overføres. Premien kan kun gjøres krav på ved at vinneren takker ja enten muntlig eller skriftlig.
 2. Movember forbeholder seg retten til å skifte ut alternative premier hvis nødvendig dersom de varslede premiene er utilgjengelige.
 3. Hvis denne konkurransen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Movember seg retten til å avlyse konkurransen, med mindre loven tilsier noe annet.
 4. Alle bidrag tilfaller Movember. All informasjon i bidragene og detaljene om vinneren vil bli oppbevart i tråd med Movembers retningslinjer for personvern, som du får tilgang til på www.movember.com.