Vår finansieringsstrategi

Mer må gjøres for å takle de spesifikke problemene som påvirker menns helse. Som den ledende globale organisasjonen som arbeider for å gi menns helse et nytt ansikt, er vi i en unik posisjon til å iverksette tiltak.

 

De fem prinsippene som former vår finansieringsstrategi

  1. Fremme og legge til rette for nasjonalt og globalt samarbeid
  2. Forstå, fremme og være et talerør for menns helse
  3. Bygge opp beviser for hva som fungerer og sette bærekraftige tilnærminger ut i livet
  4. Mobilisere menn til å være mer velinformerte, aktive og sosiale
  5. Investere i biomedisinsk og klinisk forskning på prostata- og testikkelkreft


Last ned en fullstendig oversikt over vår investeringsstrategi (PDF kun på engelsk)
 

 

Prostatakreft

Den nest vanligste kreftformen blant menn verden over.

Vår finansieringsstrategi i kampen mot prostatakreft


 

Testikkelkreft

Antallet nye tilfeller har blitt fordoblet de siste 50 årene.

Vår finansieringsstrategi i kampen mot testikkelkreft


 

Psykiske problemer

En mann dør av selvmord hvert minutt på global basis.

Vår finansieringsstrategi for psykisk helse


 

Innovasjon i global skala

Vi kan ikke oppnå målene våre uten å bygge opp en bevegelse med partnere på alle nivåer av myndigheter, forskningsmiljøer og det sivile samfunn. Dette må skje globalt, og resultatene må deles på tvers av landegrenser for økt slagkraft. Vi skaper innovative løsninger, bruker nye ideer og ny teknologi til å løse langvarige problemer.

 

Vår globale handlingsplan

Ved å samle mer enn 350 av verdens ypperste forskere på prostata- og testikkelkreft fra 90 institusjoner legger Global Action Plan (GAP) til rette for et nytt og enestående nivå av globalt forskningssamarbeid som mangler sidestykke innen kreftforskningen.

Slik fungerer det

Over tid vil forskerne møtes for å dele data om hva som har fungert og ikke, for slik å unngå unødvendige gjentakelser av forskningsprosesser. Dette vil gi større avkastning på midlene som Movember Foundation og andre organisasjoner investerer i forskning på prostata- og testikkelkreft.

Mer informasjon

 

TrueNTH

TrueNTH er et revolusjonært nytt omsorgsprogram som hjelper menn som lever med prostatakreft, til å få tilgang til omsorg og støtte som forbedrer livskvaliteten deres. Dette inkluderer behandlingsinformasjon, livsstilsråd, deling av erfaringer med andre som har overlevd prostatakreft og bedre tilgang til helsepersonell.

En kjernefunksjon av TrueNTH-programmene gjør menn med prostatakreft i stand til å ta større kontroll over helsen sin gjennom sykdomsforløpet. Dette inkluderer en rekke treningsprogrammer basert i lokalsamfunnet og hjemmet, som innlemmer fysisk aktivitet og ernæring.

Et globalt fond på 40 millioner australske dollar har til dags dato blitt avsatt, som gjør TrueNTH til verdens største enkeltinvestering i tiltak og programmer mot prostatakreft.

Mer informasjon

 

Initiativer for utfall av prostatakreft

Disse initiativene forbedrer helseutfallet for menn ved å fokusere på variasjon i omsorg samt å engasjere klinikere og forskere på tvers av 14 land verden over. Dette gjøres ved å samle inn og rapportere om data angående hvordan menn med prostatakreft klarer seg i løpet av sykdomsforløpet, sammen med forskning som er utformet for å se på hva som fungerer og ikke.

Land som for øyeblikket har initiativer for utfall av prostatakreft inkluderer Østerrike, Australia, Canada, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Spania, Nederland, New Zealand, Storbritannia og USA. To nye initiativer har nylig blitt lansert:

Prosjekt 1: Utfall av prostatakreft, sammenligne og redusere varietet

Dette prosjektet vil hjelpe oss til å få en bedre forståelse av hvilke kliniske praksiser som skaper bedre utfall for menn med lokalisert prostatakreft.

Prosjekt 2: Utfall av prostatakreft, fremskreden prostatakreft

Dette vil involvere innsamling av kliniske data, eksemplarer og pasientdata for 5000 menn over hele verden med fremskreden prostatakreft.

Disse investeringene representerer en betydelig forpliktelse fra Movember Foundation til å forbedre kliniske praksiser og utfall for menn med prostatakreft verden rundt.

Mer informasjon 

Sikre at midlene brukes der de trengs mest

I tillegg til globale initiativer finansierer vi et variert utvalg av landsspesifikke og lokale programmer, og sikrer alltid at kunnskapen som oppnås, deles videre.

Vi rapporterer om alle initiativene vi finansierer for å holde oss selv ansvarlige og sikre at vi alltid vurderer suksessen av disse initiativene og lærer og forbedrer oss.


Les rapportene om arbeidet vi finansierer (kin på engelsk) 

Omsetter kunnskap til handling

Vi bruker vitenskapelige funn til å omsette nye ideer til praksis, dele informasjon og oppfordre andre organisasjoner til å gjøre det samme.

Denne kunnskapsformidlingen har som mål å få riktig informasjon ut til riktige personer, til riktig tid, og på den mest effektive måten. Dette sikrer at de beste tilgjengelige bevisene informerer vilkår, programmer og praksis, og bedrer helseutfallene for menn verden rundt.


Last ned vår fullstendige strategi for kunnskapsformidling (PDF kun på engelsk)