Psykiske problemer 

Hvorfor psykisk helse?

Resultatene av psykiske helseplager kan være dødelige. På global basis dør en mann hvert minutt av selvmord. Menn, uansett aldersgruppe, vedkjenner ofte ikke at de har psykiske problemer, og føler seg gjerne utilpass med å be om hjelp. Den ubehagelige sannheten er at visse stereotypiske former for maskulinitet tar livet av menn.


 

Slik hjelper vi menn til å holde seg psykisk friske

Vi engasjerer oss i å se på psykiske problemer gjennom menns øyne og sikrer at programmene vi finansierer og støtter, er skreddersydde for menn. Vi finansierer initiativer som:

1. Utvikler vellykkede, skalerbare modeller for å forbedre menns psykiske helse og velvære.

 

2. Utfordrer de negative aspektene av maskulinitet og følgene dette kan få for psykisk helse.

 

3. Oppfordrer menn til å holde kontakten med venner og familie.

 

 

4. Slipper samtaler om psykisk helse ut av helseinstitusjonene (og inn i f.eks. idrettsklubber eller på arbeidsplasser).

 

Last ned vår fullstendige finansieringsstrategi (PDF kun på engelsk)


 

Investerer i initiativer for psykisk helse

I 2006 begynte Movember Foundation å finansiere programmer for menns psykiske helse i Australia. New Zealand ble lagt til i 2008. I 2013 ble dette arbeidet utvidet til å inkludere programmer i Canada, USA og Storbritannia. I hvert tilfelle utførte vi detaljerte analyser om landskapet for den psykiske helsen til menn og gutter i det aktuelle landet.

Vi tror på globalt samarbeid for å skape en positiv atferdsendring i forbindelse med psykisk helse, og vil fortsette å oppsøke nye finansieringsmuligheter til gagn for menns og gutters psykiske helse.

 

Nylige initiativer for psykisk helse verden rundt


Like Father Like Son

Som del av vårt initiativ for psykisk helse i Australia, har vi investert 2,6 millioner australske dollar i Like Father Like Son: Fathers Against Violence and Aggression, et treårig prosjekt som har som mål å forbedre andelen av fedre som deltar i foreldreprogrammer.

Besøk nettstedet (kun på engelsk)


NewAccess

NewAccess er et radikalt nytt prøveprogram i Australia som er designet for å oppfordre menn til å ta initiativ tidlig når det gjelder psykisk helse ved å kontakte NewAccess-trenerne som er tilgjengelige i lokalsamfunnene deres.

Video: En deltakers opplevelse med NewAccess (kun på engelsk)


Farmstrong

Gårdbrukere prioriterer andre først, og setter sin egen psykiske helse på spill. Vi tar tyren ved hornene ved å gi dem informasjon om velvære og livskvalitet i et samarbeid mellom New Zealands stiftelse for psykisk helse og den ledende distrikts-assurandøren FMG.

Besøk nettstedet (kun på engelsk)


MAN/ART/ACTION Tribute Pole

Dette initiativet støtter Canadas militære veteraner og deres kamp mot posttraumatisk stresslidelse. Veteraner arbeidet sammen for å skjære ut et minnesmerke for de 158 kanadierne som mistet livet i krigen i Afghanistan. Dette prosjektet er del av den veldedige organisasjonen Veterans Transition Network.

Les rapporten (kun på engelsk)


Making Connections Initiative

Dette banebrytende programmet i USA skal utvikle og implementere handlingsrettede forebyggingsplaner på lokalt nivå for å forbedre den psykiske helsen til menn og gutter. Arbeidet ble utviklet basert på en detaljert landskapsrapport.

 

Vis alle programmer for psykisk helse (kun på engelsk)