Prostatakreft

Vi investerer i forskning og helsetjenester som bidrar til at færre menn dør av prostatakreft, og en forbedret livskvalitet for menn som lever med sykdommen.
 

Hvorfor prostatakreft?

Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen blant menn på verdensbasis, med mer enn 1,4 millioner tilfeller registrert hvert år. Selv når behandlingen er vellykket, kan den slite på den fysiske og mentale helsen til dem som rammes. Vi arbeider mot en verden der ingen menn dør av prostatakreft. 


 

Slik bekjemper vi prostatakreft

Vi fremmer forskning for å gi menn det beste mulige utfallet etter diagnosen, og for å sikre at menn har den informasjonen de trenger for å ta vare på helsen sin. Vi investerer i initiativer som:

1. Øker kunnskapen om prostatakreft verden over gjennom forskning.

 

2. Prøver ut og implementerer måter å forbedre menns liv på, fra diagnose til behandling, beslutningstaking, aktiv restitusjon og velvære.

 

3. Bevisstgjør og sikrer at prostatakreft er en offentlig prioritet.

 

4. Informerer menn om når og hvordan de bør foreta seg noe.

 

Vår rolle som et globalt bindeledd gjør at vi kan samle eksperter og samarbeide om å takle problemene til menn som lever med prostatakreft. 
 

 


 

Programmer vi finansierer

Vi er en av verdens største ikke-statlige finansieringskilder for forskning på og tjenester for prostatakreft. Vi har finansiert hundrevis av programmer for prostatakreft verden over.

Gjennom innovative globale initiativer knytter vi sammen medisinske og vitenskapelige miljøer verden over for å sikre de beste utfallene for menn som lever med prostatakreft. I tillegg finansierer vi også landsdekkende og lokale programmer for prostatakreft i partnerskap med ledende organisasjoner på feltet.

Denne allsidige tilnærmingen sikrer at midlene settes inn der de trengs mest.

 

Bartemidler i aksjon: Norge

 

Kreftforeningen

Følgende forskere har mottatt støtte til forskning på prostatakreft fra Movember via Kreftforeningen

  • Professor Tone Frost Bathen, NTNU og St. Olavs Hospital Trondheim
  • Dr Andreas Stensvold, Universitetet i Oslo
  • Professor Kristin Taskén, Oslo universitetssykehus
  • Tom Børge Johannesen hos Kreftregisteret
 
Utfall innen prostatakreft: Norsk pasientregister

I November 2015 annonserte vi et nytt partnerskap mellom Movember Foundation, og Kreftregisteret. Vi har finansiert 4,5 millioner kroner for å etablere Norges første nasjonale register for prostatakreftpasienter.

Vi tar sikte på å forbedre den fysiske og psykiske helsen til menn behandlet for prostatakreft ved å redusere variasjonen i behandling og omsorg for denne sykdommen. Prosjektet vil bygge kompetanse på nasjonalt nivå ved å registrere opplysninger om pasienters erfaring med denne sykdommen som kan deles med helsepersonell ansvarlige for behandling av prostatakreftpasienter.

 
Global Action Plan (GAP) i Norge

I Norge finansierer Movember Foundation en rekke prostatakreftforskere som en del av vår Global Action Plan (GAP):


 

En innovativ global tilnærming

 

Vår globale handlingsplan

Ved å samle mer enn 350 av verdens ypperste forskere på prostata- og testikkelkreft fra 90 institusjoner legger Global Action Plan (GAP) til rette for et nytt og enestående nivå av globalt forskningssamarbeid som mangler sidestykke innen kreftforskningen.

Slik fungerer det

Over tid vil forskerne møtes for å dele data om hva som har fungert og ikke, for slik å unngå unødvendige gjentakelser av forskningsprosesser. Dette vil gi større avkastning på midlene som Movember Foundation og andre organisasjoner investerer i forskning på prostata- og testikkelkreft.

Mer informasjon

 

TrueNTH

TrueNTH er et revolusjonært nytt omsorgsprogram som hjelper menn som lever med prostatakreft, til å få tilgang til omsorg og støtte som forbedrer livskvaliteten deres. Dette inkluderer behandlingsinformasjon, livsstilsråd, deling av erfaringer med andre som har overlevd prostatakreft og bedre tilgang til helsepersonell.

En kjernefunksjon av TrueNTH-programmene gjør menn med prostatakreft i stand til å ta større kontroll over helsen sin gjennom sykdomsforløpet. Dette inkluderer en rekke treningsprogrammer basert i lokalsamfunnet og hjemmet, som innlemmer fysisk aktivitet og ernæring.

Et globalt fond på 40 millioner australske dollar har til dags dato blitt avsatt, som gjør TrueNTH til verdens største enkeltinvestering i tiltak og programmer mot prostatakreft.

Mer informasjon

Initiativer for utfall av prostatakreft

Disse initiativene forbedrer helseutfallet for menn ved å fokusere på variasjon i omsorg samt å engasjere klinikere og forskere på tvers av 14 land verden over. Dette gjøres ved å samle inn og rapportere om data angående hvordan menn med prostatakreft klarer seg i løpet av sykdomsforløpet, sammen med forskning som er utformet for å se på hva som fungerer og ikke fungerer.

Land som for øyeblikket har initiativer for utfall av prostatakreft inkluderer Østerrike, Australia, Canada, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Spania, Nederland, New Zealand, Storbritannia og USA. To nye initiativer har nylig blitt lansert:

Prosjekt 1: Utfall av prostatakreft, sammenligne og redusere variasjon

Dette prosjektet vil hjelpe oss til å få en bedre forståelse av hvilke kliniske praksiser som skaper bedre utfall for menn med lokalisert prostatakreft.

Prosjekt 2: Utfall av prostatakreft, fremskreden prostatakreft

Dette vil involvere innsamling av kliniske data, eksemplarer og pasientdata for 5000 menn over hele verden med fremskreden prostatakreft.

Disse investeringene representerer en betydelig forpliktelse fra Movember Foundation til å forbedre kliniske praksiser og utfall for menn med prostatakreft verden rundt.

Mer informasjon

 


Nylige prostatakreft-initiativer verden rundt

 

Gjennombrudd i prostatakreftforskning

Gjennom forskning finansiert av Movember Foundation, har man funnet ut at menn har et generisk "fingeravtrykk" i prostatakreftcellene sine. Denne innsikten vil bidra til å bygge en mer personlig tilpasset behandlingsplan for menn. Den vil også bidra til å unngå overbehandling og bivirkninger. 

Video: Professor Robert Bristow om gjennombruddet (kun på engelsk)


Se alle programmer for prostatakreft (kun på engelsk)