Våre verdier

Movembers verdier styrer alt vi gjør. De holder oss fokusert på hvem vi er som organisasjon. Det er de som gjør at vi skiller oss ut.

 

Moro

Vi har det gøy mens vi arbeider for en bedre verden.

Respekt

Vi bryr oss og er inkluderende.

Ydmykhet

Vi glemmer aldri hvorfor vi er her.

Team Movember

Vi tilstreber å få frem det beste i alle.

Utrolig opplevelse

Vi jobber for å skape utrolige opplevelser for medarbeiderne våre og fellesskapet vårt.

«Gjennom Movember har jeg bygget opp et nettverk av Mo Bros som ikke bare står sammen om å bekjempe kreft og spre bevissthet, men som er blant mine aller beste venner. Mo Bros har vært reisekameratene mine, stilt opp i bryllupet mitt og er dem jeg vet at jeg kan stole på når jeg trenger dem.»
– Max Goodberg, Mo Bro

Endringsagent

Vi må tenke annerledes for å ha varig innflytelse på og gi menns helse et nytt ansikt.

Vår globale handlingsplan
 

Vi knytter sammen klinikere og forskere fra hele verden for å forbedre utfallene for menn som lever med prostata- og testikkelkreft.

TrueNTH
 

Vi bringer sammen sentrale eksperter fra hele verden for å gi menn med prostatakreft informasjonen de trenger for å få livet sitt på rett spor etter diagnosen.