Ledelse & styresett

 

Som en veldedig organisasjon som opererer i mange land, er Movember påkrevd å overholde en hel rekke ulike regler og myndighetskrav. Vi tar disse kravene svært alvorlig og er forpliktet til beste praksis når det kommer til åpenhet, ansvarlighet og styresett.

 

Ledelses- & styrestruktur

Movember Foundation ledes av et styre som delegerer deler av arbeidet til spesialiserte komiteer for å sikre at organisasjonen overholder høyeste standard.

 

 

 

Movember Foundations styre

Movember ledes av et styre, som er ansvarlig overfor movemberfellesskapet og samfunnet generelt for å sikre at Movember opprettholder høyest mulige standarder med hensyn til resultater, ledelse, ansvarlighet, gjennomsiktighet og forhold mellom kostnader og innsamlede beløp. Styret evaluerer dessuten hvert år arbeidet som utføres av selskapets leder og daglig leder for programmene. Selskapsstyret er kompetansebasert, og styremedlemmene besitter et bredt spekter av fagkunnskap og erfaring.

I samsvar med Movembers fokus på å redusere administrasjonskostnadene til et minimum mottar ingen av styremedlemmene godtgjørelse for sitt styreoppdrag.

 

 

 

 

 

Globalt lederteam

Det globale lederteamet er ansvarlig for å gjennomføre strategiene som vedtas av styret, og sørger for relevante, åpne og ansvarlige resultater i tråd med Movember Foundations visjon.

 
Owen Sharp
Administrerende direktør
Mark Buzza
Direktør for global biomedisinsk forskning Programmes
JC
Direktør for globale innovasjoner og medstifter
 
Sarah Coghlan
Global direktør for helsefremmende arbeid
Kevin Edwards
Markedsføringssjef
Elaine Farrelly
Driftsdirektør
 
Adam Garone
Sjefs-Mo Bro og medstifter
Mark Hedstrom
Landdirektør, USA
Astrid Heward
Juridisk direktør
 
Byron Hill
Teknologisjef
Paul Mitcheson
Regiondirektør, Europa
Juliette Smith
Global markedsførings- og kommunikasjonssjef
 
Paul Villanti
Direktør for Programmes
Charlotte Webb
Regionssjef, Stillehavsasia
Phil Williamson
HR-direktør
 
 
 
 

Global vitenskapskomité

Holder oppsyn med gjennomføringen av Movember Foundations globale handlingsplan og bidrar med strategisk tankelederskap og råd om forskning på prostata- og testikkelkreft.

Global rådgivende komité for menns helse

Har oppsyn med gjennomføringen av Movember Foundations globale strategi for menns helse. Har innflytelse på hvordan vi prioriterer investeringer i menns helse ved å:

  • Tilby strategisk tankelederskap om muligheter og mangler på feltet for menns helse og velvære
  • Opprette arbeidsgrupper som benytter seg av landsspesifikk eller lokal ekspertise
  • Bidra til å utforme og delta i globale aktiviteter for å dele læringsutbyttet av våre programmes for menns helse
Don McCreary
Formann
Konsulent for menns helse og eier av DRM Scientific Consulting
Susan Beaton
Hovedkonsulent, Susan Beaton Consulting
Alain Brunet
Førsteamanuensis, institutt for psykiatri, McGill University
Ehon Chan
Daglig leder for sosialt entreprenørskap, Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Judy Y. Chu
Tilknyttet fakultetsmedlem, program for menneskets biologi, Stanford University
Steven Cummins
Professor i folkehelse, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Adam Garone
Sjefs-Mo Bro og medstifter, Movember Foundation
Nancy Rhodes
Amanuensis, avdeling for reklame og PR, Michigan State University
Jon Willis
Forskningssjef, Poche Centre for Indigenous Health, University of Queensland

Global komité for utfall av prostatakreft

Bidrar med strategisk tankelederskap, oppsyn, evaluering og råd om løsninger for overlevelse av prostatakreft, programmes og intervensjoner.

Finans- og revisjonskomité

Sikrer påliteligheten og integriteten av informasjon utarbeidet for styret, integriteten av interne kontroller og effektiviteten av ekstern revisjon.

Kompensasjonskomité

Fastsetter organisasjons lønnspolitikk, herunder gjennomgang og fastsettelse av godtgjørelse til administrerende direktør, direktøren for programmer og sentrale ledere.