Ledelse & styresett

Som en veldedig organisasjon med virksomhet i 21 land, overholder Movember Foundation en rekke forpliktelser knyttet til lovverk og styresett. Vi tar dette ansvaret svært alvorlig og forplikter oss til beste praksis for åpenhet, ansvarlighet og styresett.

Ledelse og styringsstruktur

Movember Foundation ledes av et styre som delegerer deler av arbeidet sitt til spesialiserte komiteer for å sikre at organisasjonen følger de høyeste standarder.

Movember Foundations styre

Styrets rolle er å sikre at Movember Foundation opprettholder de høyeste standarder for prestasjoner, styresett, ansvarlighet, åpenhet og forhold mellom utgifter og innsamlede midler. Styret evaluerer årlig prestasjonene til administrerende direktør og direktøren for Programmes. Vårt styre er kompetansebasert, og hvert av medlemmene bringer med seg et bredt spekter av ekspertise og erfaring.

I tråd med Movember Foundations fokus på å minimere administrative kostnader mottar ingen styremedlemmer betaling for sine styreverv. Styremedlemmene som er oppgitt nedenfor, utgjør også (med identisk sammensetning) styret for Movember Europa.

John Hughes
Formann
Owen Sharp
Daglig leder, administrerende direktør
Paul Villanti
Direktør for Programmes
Andrew Gibbins
Styremedlem
Nick Reece
Styremedlem
Katherine Howard
Styremedlem
Simon Traynor
Styremedlem
Kellie Johnston
Styremedlem

Globalt lederteam

Det globale lederteamet er ansvarlig for å gjennomføre strategiene som vedtas av styret, og sørger for relevante, åpne og ansvarlige resultater i tråd med Movember Foundations visjon.

Owen Sharp
Administrerende direktør
Kevin Edwards
Markedsføringssjef
Elaine Farrelly
Driftsdirektør
 
Paul Villanti
Administrerende direktør, programmer
Charlotte Webb
Leder for pengeinnsamling og utvikling
Laurie Hibbs
Leder for endring og mennesker
 
Stuart Read
Fungerende juridisk direktør
 
 
 
 

Global vitenskapskomité

Holder oppsyn med gjennomføringen av Movember Foundations globale handlingsplan og bidrar med strategisk tankelederskap og råd om forskning på prostata- og testikkelkreft.

Global rådgivende komité for menns helse

Har oppsyn med gjennomføringen av Movember Foundations globale strategi for menns helse. Har innflytelse på hvordan vi prioriterer investeringer i menns helse ved å:

  • Tilby strategisk tankelederskap om muligheter og mangler på feltet for menns helse og velvære
  • Opprette arbeidsgrupper som benytter seg av landsspesifikk eller lokal ekspertise
  • Bidra til å utforme og delta i globale aktiviteter for å dele læringsutbyttet av våre for menns helse
Don McCreary
Formann
Konsulent for menns helse og eier av DRM Scientific Consulting
Susan Beaton
Hovedkonsulent, Susan Beaton Consulting
Alain Brunet
Førsteamanuensis, institutt for psykiatri, McGill University
Ehon Chan
Daglig leder for sosialt entreprenørskap, Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Judy Y. Chu
Tilknyttet fakultetsmedlem, program for menneskets biologi, Stanford University
Steven Cummins
Professor i folkehelse, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nancy Rhodes
Assisterende professor, School of Communication, Ohio State University
Jon Willis
Forskningssjef, Poche Centre for Indigenous Health, University of Queensland

Global komité for utfall av prostatakreft

Bidrar med strategisk tankelederskap, oppsyn, evaluering og råd om løsninger for overlevelse av prostatakreft, programmes og intervensjoner.

Finans- og revisjonskomité

Sikrer påliteligheten og integriteten av informasjon utarbeidet for styret, integriteten av interne kontroller og effektiviteten av ekstern revisjon.

Kompensasjonskomité

Fastsetter organisasjons lønnspolitikk, herunder gjennomgang og fastsettelse av godtgjørelse til administrerende direktør, direktøren for programmer og sentrale ledere.