Fysisk inaktivitet

Vi investerer i løsninger som oppfordrer menn til å være fysisk aktive, i den hensikt å skape bærekraftig atferdsendring.

Bevegelsen (bokstavelig talt!) mot for lite fysisk aktivitet

For lite fysisk aktivitet er ingen bagatell. Det er den fjerde største risikofaktoren for dødelighet på verdensbasis, og forårsaker 3,2 millioner dødsfall globalt. Vi bekjemper for lite fysisk aktivitet ved å:


1. Få folk til å bevege seg. I år lanserer vi MOVE, en 30-dagers kampanje for å oppfordre til fysisk aktivitet.


2. Øke bevisstheten om farene ved for lite fysisk aktivitet, og fordelene ved mosjon både for fysisk og psykisk helse.


3. Finne nye måter å oppfordre til fysisk aktivitet på og redusere følgene av en stillesittende livsstil.


4. Investere i prosjekter som øker forståelsen vår av hva som fungerer, for slik å endre menns atferd og hjelpe dem til å bevege seg mer.


Last ned vår fullstendige finansieringsstrategi (PDF kun på engelsk)Vi investerer i å få folk i bevegelse

For lite fysisk aktivitet er vårt nyeste fokusområde, som vi har lagt til strategien vår for 2015. Vi engasjerer oss i å bevisstgjøre folk om farene ved for lite fysisk aktivitet og å investere i initiativer som oppfordrer til fysisk aktivitet, så følg med videre: Det kommer mer.


MOVE

Vi utfordrer Mo Bros og Mo Sistas til å bli fysisk aktive de 30 dagene i Movember. Ved å være i bevegelse kan man samle inn penger og være med på å bevisstgjøre folk om menns helse.

Finn ut mer om MOVE


TrueNTH: Australias treningsprogram for menn med prostatakreft

Vi jobbet med et team på Edith Cowan University for å registrere opplevelsene til menn med prostatakreft som gjennomgikk et skreddersydd treningsregime. Ressursene som ble til som en følge av dette prosjektet, er tilgjengelige på nett som en serie av videoer.

Se intervjuet med en av deltakerne, Mo Bro Lee (kun på engelsk)


GAP4: Globalt initiativ for trening og metabolsk helse i forbindelse med prostatakreft

Målet med GAP4 er å teste mosjon som medisin og få en bedre forståelse av mosjonens rolle i behandlingen av prostatakreft. Over 150 ledende forskere har samarbeidet i en multisenterstudie i stor skala knyttet til mosjon for menn med prostatakreft.

Finn ut mer om GAP4 (PDF kun på engelsk)


Trening som medisin for menn med prostatakreft i Hongkong

Målet med dette programmet er å evaluere fordelene ved tradisjonell kinesisk bevegelsestrening samt aerob og styrketrening i forbindelse med de fysiske og fysiologiske problemene menn med prostatakreft i Hongkong står overfor.

Les mer om dette programmet (kun på engelsk)
Menneskekroppen er designet for å gå. Den er ikke bygd for en stillesittende livsstil. Forskning viser dessverre at altfor mange ikke er i jevnlig fysisk aktivitet. Mange i den vestlige verden sitter stille mer enn halvparten av tiden de er våkne. For lite fysisk aktivitet bidrar til mange dødsårsaker som er mulig å forebygge. Derfor ønsker vi å oppfordre menn til å komme seg i aktivitet og få bukt med stillesittende vaner.

- Adam Garone, adm.dir og medstifter