Grow a Mo, save a Bro

Menn står overfor en helsekrise som ingen snakker om. De dør for unge – lenge før tiden.

Et problem i denne skalaen krever store tiltak og omfattende grep. Men det finnes en mindre, mer hårete løsning på det hele. En løsning du kan dyrke selv. Rett under nesetippen.

La barten blomstre i Movember for å samle inn midler til menns helse.