20 50 100

INDIVIDUELL TOPPLISTE

Navn Innsamlet beløp
1 Dag Terje Solvang 108.250 kr.
2 Einar Ellingsen 68.200 kr.
3 Dag M Faannessen 57.229 kr.
4 Thommie Myhrvold 43.250 kr.
5 Lars Sveum 36.500 kr.
6 Pål Svenheim 30.516 kr.
7 Espen Rostrup 23.378 kr.
8 Jarle Nilsen 23.150 kr.
9 Pål Kjeldsen 22.352 kr.
10 Tom Løvik 21.750 kr.
11 Trond Stokkan 20.549 kr.
12 Andreas Haug 20.499 kr.
13 Thomas Barth 20.253 kr.
14 Kjell Horstad 19.700 kr.
15 Aleksander Dahl 18.869 kr.
16 Dag Thomassen 17.429 kr.
17 DNCB Det norske cigar brorskap 17.195 kr.
18 Arne Langerud 17.110 kr.
19 Per Gunnar Sværen 16.650 kr.
20 Jørn Harald Monsen 16.638 kr.